top of page

Leiefinansering

 

Selv om belastnings- og slitasjeskader er svært utbredt blant pleiere mangler ofte investeringsmidler til utstyr som kan redusere problemene – til tross for at det ville være økonomisk lønnsomt å anskaffe det.
 

Utfordringen er å ha nok og riktig utstyr  tilgjengelig på det tidspunktet behovene melder seg.
Velger du leiefinansiering slipper du å binde opp investeringsmidler i senger,
løftesystemer og annet kostbart avdelingsutstyr. I stedet kan du ivareta pasientenes
og de ansattes behov fra dag én fremfor den dagen det passer budsjettet.

Leifinansier utstyr gjennom vårt total-kundeprogram: 

– Du slipper du å røre investeringsbudsjettet og kan frigjøre midler til andre ting.

– Du år du dra nytte av topp moderne løfteutstyr og senger fra den dagen pasienten trenger det.

– Du har du alltid visshet om at utstyret fungerer slik det skal og ivaretar komfort og pasientsikkerhet.

– Du unngår du at utstyret blir utrangert og brukes lenger enn normalt.

 

bottom of page