Leiefinansering

 

Selv om belastnings- og slitasjeskader ersvært utbredt blant pleiere mangler ofte investeringsmidler
til utstyrsom kan redusere problemene – til tross for at det ville være økonomisk lønnsømt å anskaffe det.
Utfordringen er å ha nok og riktig utstyr  tilgjengelig på det tidspunktet behovene melder seg.
Velger du leifinansiering slipper du å binde opp investeringsmidler i senger,
løftesystemer og annet kostbart avdelingsutstyr. I stedet kan du ivareta pasientenes
og de ansattes behov fra dag én fremfor den dagen det passer budsjettet.

 

Leifinansierer du utstyr gjennom vårt total-kundeprogram, så

– slipper du å røre investeringsbudsjettet og kan frigjøre midler til andre ting.

– får du dra nytte av topp moderne løfteutstyr og senger fra den dagen pasienten trenger det.

– har du alltid visshet om at utstyret fungerer slik det skal og ivaretar komfort     og pasientsikkerhet.

– unngår du at utstyret blir utrangert og brukes lenger enn normalt.

 

Medeg Group AS

Torgata 71, 2317 Hamar·

+47 48 40 88 88 ·

post@medeqgroup.no

Org.nr. 916 688 474