top of page

Den komplette leverandør

Vår unike forankring i Norge betyr nærhet til markedet og brukerne. Vi vet også at våre kunder setter stor pris på rask og personlig service samtidig som de forventer høy kvalitet og fornuftige priser.


Korte leveringstider, enkel kommunikasjon og et produktutvalg som ikke bare er bredt, men erfaringsmessig relevant i forhold til våre kunders behov, er også grunnpilarer for oss i Medeq Group.

Vår visjon: mindre administrasjon – mer omsorg

Helse- og omsorgssektoren er i stadig endring. Det gjelder både rammebetingelser og forventninger fra pasienter og pårørende. Økende antall eldre og pleietrengende, i tillegg til generell vektøkning i befolkningen, er andre faktorer som gir konkrete utfordringer. Medeq Groups visjon er å være aktiv og fleksibel partner gjennom disse endringene. Er det noe vår snart førti år lange historie har lært oss så er det at morgendagens utfordringer ikke kan møtes med gårsdagens løsninger.

 

Vi er en ambisiøs aktør som ønsker å utfordre vanetenkning og finne praktiske
løsninger som fungerer i den operasjonelle hverdagen. En av Medeq Groups kjerne verdier
er derfor å ha en lyttende og ydmyk holdning i forhold til våre kunders faktiske
ønsker og behov.

 

Er det ett ønske som mange av våre kunder trekker frem så er det å kunne bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på omsorg. Som kunde i Medeq Group vil du oppnå nettopp dette.

bottom of page