Produktsortiment

«Alle» snakker om varme hender. Men hvordan få brukt flest mulig av disse hendene
der de trengs – i direkte kontakt med pasienten?
God ledelse og arbeidsrutiner samt et godt arbeidsmiljø er viktige faktorer for å
holde sykefraværet nede. Samtidig opplever mange at et stadig økende fokus på
kostnadseffektivitet ofte bidrar til det motsatte. Man forventes å løse flere og mer
krevende oppgaver med de samme midlene. Dermed øker belastningen på de
ansatte noe som gjerne påvirker både kvalitet og fraværstatistikk.
Der blir derfor ekstra viktig å velge smarte løsninger, administrative så vel som
tekniske. Enkelt sagt dreier det seg om å høste gevinst på tre nivåer:

- Frigjøre pleierens tid ved at de utstyres med «riktig verktøy» for den konkrete
   fysiske jobben med hver enkelt hjelpetrengende.
- Redusere den fysiske belastningen i pleiernes hverdag – og bidra til færre
   slitasje- og belastningsskader.
- Velge en innkjøpsløsning som fungerer i forhold til enhetens økonomi og
   ikke binder opp midler – og hender - på en uhensiktsmessig måte.

Medeq Group den komplette leverandør! Finner du ikke det du leter etter, kontakt oss på post@medeqgroup.no, så tar vi kontakt. Har vi det ikke i vårt brede produktsrotiment, vil vi gjøre vårt beste for å anskffe produktet for deg via vårt omfattende nettverk. Vi vil ettersterbe å tilby markedest beste løsninger, også hva gjelder skreddersøm, uten noen gang å gå på kompremiss med kvalitet.

 

 

Medeg Group AS

Torgata 71, 2317 Hamar·

+47 48 40 88 88 ·

post@medeqgroup.no

Org.nr. 916 688 474